Časopis TT Advent 6/2024

Stiahnite si najnovšie číslo nášho zborového spravodajcu

TT Advent 6/2024 vo formáte .pdf TU.

Príspevky, ktoré by  boli  prospešné pre všetkých môžete posielať br. kazateľovi K. Badinskému.

Věra Gajdošíková: Ať… (báseň)

.
Ať se budoucnosti bojíš –

     ať víc padáš, nežli stojíš –

         ať se třeba země chvěje –

             žít se nedá bez naděje… More >

Otče náš nebeský (pieseň)

 Boh počuje. Každého. Kdekoľvek. 

.. 3:28 More >

10 dní modlitieb – 11.-20.1.2024

Aj tento rok organizovala CASD po celom svete

10 dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého.

Priority viery: Kresťanské cnosti v búrlivých dobách”.

Okrem štúdia sme sa zamerali aj na príhovorné modlitby (za osobné a zborové potreby). More >

PF 2024

Taryn Harbridge: Všetky stvorenia nášho Boha a Kráľa

. 4:28 More >

Oľga Kendrová: Nebo je prázdne (báseň)

.
Vravia mi:
     nebo je prázdne.
         Použili všetky argumenty,
             aby ma zlomili.
                 Pod ich ťarchou klesám na kolená
                     a vzdávam sa. More >

Kázne na našom YouTube kanáli

.

.

Môžete si ich pozrieť TU.

Jozef Zlámal: Láska Pánova, ktorá sa vylieva odznova (báseň)

..

Ja si prajem, ty si praješ – ako každý

     – túžby sny a žiadosti,

          Ako keby vedeli sme,

                čo dovedie nás k radosti. More >

Lauren Daigle: Vďaka Bohu, že Ťa poznám (pieseň)

More >