Krsty

Svätý krst 18.9.2015

Veľmi sa tešíme, že sv. krstom, ktorí sa uskutočnil v piatok 18.9.2015, sme do našich radov prijali nových bratov a sestru. Krstili sa:

  • ses. N. Šandorová,
  • br. M. Oslanský,
  • br. A. Duran.

Prajeme im veľa požehnania a radosti na ceste s Pánom.  More >

Znovuprijatie podaním ruky 28.6.2015

Máme radosť v srdci, že v sobotu 28.6.2015 bola v modlitebni trnavského zboru do našich radov podaním ruky znovu prijatá

ses. M. Oslanská.

Prajeme jej veľa radosti a požehnania na ceste s Pánom.

More >