ROZPIS KÁZANÍ NA 4. ŠTVRŤROK 2020

Dátum       Miesto
2. – 4 .10
Výzvy lásky, páry do 6 rokov
    Visolaje, Beskydy
16. – 18.10 Celoslovenské stretnutie starších a vedúcich zborov     Stará Ľubovňa
16. – 18.10 Špeciál radcov KPP     Slovensko
22.10
Správne rady ADRA, A-O a ŠN
    Považská Bystrica
23. – 25.10
Výbor KPP
    Kežmarok
23. – 25.10
kurzy LIGHT Slovensko
    Žilina
26. – 29.10 Misiológia

 
    Friedensau
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Kontakty:

               K. Badinský: tel. číslo: 0905 302 793 (kazateľ)

                                          mail: kbadinsky@gmail.com

                P. Karaba:    tel. číslo: 0948 685 595 (vedúci skupiny)

                                          mail: palokaraba@gmail.com