ROZPIS KÁZANÍ NA SEPTEMBER 2021

Kázania

KONTAKTY:

K. Badinský: tel. číslo: 0905 302 793 (kazateľ)
mail: kbadinsky@gmail.com

P. Karaba:    tel. číslo: 0948 685 595 (vedúci skupiny)
mail: palokaraba@gmail.com