ROZPIS KÁZANÍ NA 1. ŠTVRŤROK 2020

Dátum       Miesto
8.-18. 1.
Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého
     
20. – 23.1.
Stretnutie kazateľov Slovenska
    Račkova dolina
24.-26.1. Snem Pathfinder     Račkova dolina
31.1.-1.2.
Školenie vedúcich mládeže
    Žilina
8.-15.2.
Modlitebný týždeň kresťanského domova
     
15.2.
Mládežnícka bohoslužba
    Trenčín
6.-7.3.
Nalaď sa. Mládežnícky program
    Vaďovce
21.-28.3.
Modlitebný týždeň mládeže
     
28.3. Večera Pánova     Trnava
28.3.
Zbierka 13. soboty pre Intereurópsku divíziu
     
         
Termíny prednášok z knihy Daniel
       
1. 8. 15. 29. Február      
7. 21. 28. Marec      
         
K. Badinský        
13.-19. 1. Dovolenka      
14.3. Trenčín kázanie      
         

Kontakty:

               K. Badinský: tel. číslo: 0905 302 793 (kazateľ)

                                          mail: kbadinsky@gmail.com

                P. Karaba:    tel. číslo: 0948 685 595 (vedúci skupiny)

                                          mail: palokaraba@gmail.com