UPOZORNENIE:
Momentálne trávime v piešťanskom zbore jednu sobotu v mesiaci.