Aj tento rok organizovala CASD po celom svete

10 dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého.

Priority viery: Kresťanské cnosti v búrlivých dobách”.

Okrem štúdia sme sa zamerali aj na príhovorné modlitby (za osobné a zborové potreby). More >