Aj tento rok organizovala CASD po celom svete

10 dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého.

Priority viery: Kresťanské cnosti v búrlivých dobách”.

Okrem štúdia sme sa zamerali aj na príhovorné modlitby (za osobné a zborové potreby).

Realizácia zbory Trnava, Sereď, Piešťany: online stretnutia, link: https://meet.google.com/pyy-kdcf-tcz

+ ďalšie vlastné modlitebné stretnutia s osobnou účasťou, ktoré si zorganizujú skupiny alebo jednotlivci.

Hlavné ciele spoločných modlitieb:

 • Aby život a viera každého z nás bola pod vplyvom Ducha svätého.
 • Aby sme ako spoločenstvá veriacich budovali vzťahy na základe vzájomnej úcty a dôvery.
 • Aby sme sa v osobných aj spoločných evanjelizačných aktivitách spoliehali na vedenie Duchom svätým.
 • Príhovorné modlitby za členov a priateľov cirkvi, ktorí prestali navštevovať spoločné bohoslužby.
 • Za jednotu a odovzdanosť cirkvi a zborov na celom svete.

Program stretnutia: (časový rozsah cca 30-40 min.)

 • Úvodná modlitba.
 • Osobné zdieľanie skúsenosti s Bohom.
 • Čítanie denného zamyslenia.
 • Krátka diskusia k čítaniu.
 • Modlitby (so zameraním na krátke a konkrétne ďakovania a prosby) so snahou zapojiť do modlitieb všetkých zúčastnených).
 • Ukončenie.

Všeky materiály v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie sú TU.