Vďačnosť a chvála

Naše telesné a duševné zdravie najlepšie upevní vďačnosť a chvála. Ako je potrebné modliť sa, tak je tiež nutné nepodliehať depresii, myšlienkam a pocitom nespokojnosti.

Ak kráčame k nebeskému domovu,
nemôžeme predsa ísť ako sprievod pozostalých,
ktorí celou cestou nariekajú a sťažujú sa. More >

Nádej pri depresii

depresia

Žijete pod tyraniou myšlienok o tom, čo všetko musíte spraviť.
Prestaňte si klásť také požiadavky!
– Dr. Jaro Křivohlavý

Depresia predstavuje závažný, komplikovaný a stále rozšírenejší stav, ktorý vplýva na ľudí každého veku, rasy, náboženstva a spoločenského postavenia. Nepostihuje len mozog, má dopad na celé telo. Ovplyvňuje spôsob, ako jeme, spíme, čo si o sebe myslíme a čo si myslíme o veciach okolo nás. More >

Školenie Emocionálne zdravie

V dňoch 25.-28.9.2015 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo školenie

Emocionálne zdravie,

ktoré sa zaoberalo princípmi 12 krokov AA a možnosťami i obmedzeniami ich použitia v pastoračnej službe. Zúčastnili sa na ňom aj sestry z našej skupiny Piešťany.

Prinášame pár záberov:

.

More >

Jeseň je na prahu

Nebo si utiera
slzičky jesene,
zem sa do žltej chystá…

na spánok uložiť –
pripraviť na zimu,
byť zas od snehu čistá… More >

M. Pavlík: Ježiš a Gerazéni (kázeň)

U Mk 5,1-20 čítame o Ježišovom pôsobení v kraji Gerazénov (Gadare).

Ježišova služba vyvolala medzi Gerazénmi rozruch. Vžime sa do ich kože: na jednej strane je posadnutý, na druhej črieda svíň, medzi nimi Ježiš. Čomu dáte prednosť? Svini alebo človeku? More >

Sv. krst 18.9.2015

Veľmi sa tešíme, že sv. krstom, ktorí sa uskutočnil v piatok 18.9.2015, sme do našich radov prijali nových bratov a sestru. Krstili sa:

  • ses. N. Šandorová,
  • br. M. Oslanský,
  • br. A. Duran.
Prajeme im veľa požehnania a radosti na ceste s Pánom.

More >

Keď sa mi nič nedarí

Tak veľmi ste sa tešili, že to dobré pracovné miesto dostanete práve vy! Nevyšlo to… Pred vaším nosom predali poslednú vstupenku na obľúbené predstave­nie… Náhla nehoda nepríjemne skrížila vaše plány… Na dovolenku ste sa tak veľmi tešili a ona sa zrazu rozplynula ako vzduchová bublina… Prežili ste deň plný nepríjemných správ a nemôžete sa zbaviť poci­tu, že práve vám vôbec nič nevychádza… More >

28.6.2015 – znovuprijatie podaním ruky

Máme radosť v srdci, že v sobotu 28.6.2015 bola v modlitebni trnavského zboru do našich radov podaním ruky znovu prijatá ses. M. Oslanská. Prajeme jej veľa radosti a požehnania na ceste s Pánom.

More >

BOH PRI NÁS

Když se slunce chystá spát,
když nastává luny čas –
tu si říkám častokrát:
Vše se točí kolem nás.

Proč tak málo přemýšlíme,
kdo to všechno způsobil,
kdo nad námi bdí, když spíme,
kdo by vždy rád s námi byl? More >

Ochotná ruka

Istý cudzinec prechádzal ulicou na sídlisku. Všimol si muža, ktorý sa vo dverách svojho domu trápil s práčkou. Cudzinec pribehol a chcel mu ochotne pomôcť. Domáci pán sa potešil. A tak sa obaja muži spolu pustili do „zápasu“ s týmto objemným zariadením.

Po niekoľkých minútach márnej námahy sa obaja zastavili a sklamane sa na seba pozreli. Vyzerali, akoby boli na pokraji úplného vyčerpania. More >