.
Vravia mi:
     nebo je prázdne.
         Použili všetky argumenty,
             aby ma zlomili.
                 Pod ich ťarchou klesám na kolená
                     a vzdávam sa. .

.
Z posledných síl priznávam:
.
Ja viem, že nebo je prázdne,
.
lebo Boh sa práve presťahoval
.

do môjho srdca.
.