ČASOPISY

TT ADVENT

V našom zborovom časopise nájdete pútavé kázne skrze ktoré Božie slovo preniká do našich sŕdc a praktické informácie o stretnutiach a novinkách v našich zboroch. 

2023 2024 2025 2026
TT Advent 01/23 TT Advent 01/24    
TT Advent 02/23 TT Advent 02/24    
TT Advent 03/23 TT Advent 03/24    
TT Advent 04/23 TT Advent 04/24    
TT Advent 05/23 TT Advent 05/24    
TT Advent 06/23 TT Advent 06/24    
TT Advent 07/23      
TT Advent 08/23      
TT Advent 09/23      
TT Advent 10/23      
TT Advent 11/23      
TT Advent 12/23      

2019 2020 2021 2022
  TT Advent 01/20 TT Advent 01/21 TT Advent 01/22
  TT Advent 02/20 TT Advent 02/21 TT Advent 02/22
  TT Advent 03/20 TT Advent 03/21 TT Advent 03/22
  TT Advent 04/20 TT Advent 04/21 TT Advent 04/22
  TT Advent 05/20 TT Advent 05/21 TT Advent 05/22
  TT Advent 06/20 TT Advent 06/21 TT Advent 06/22
  TT Advent 07,08/20 TT Advent 07,08/21 TT Advent 07,08/22
TT Advent 09/19 TT Advent 09/20 TT Advent 09/21 TT Advent 09/22
TT Advent 10/19 TT Advent 10/20 TT Advent 10/21 TT Advent 10/22
TT Advent 11/19 TT Advent 11/20 TT Advent 11/21 TT Advent 11/22
TT Advent 12/19 TT Advent 12/20 TT Advent 12/21 TT Advent 12/22