Skupina CASD Piešťany
Centrum Zrnko
Zavretý kút 113
921 01 Piešťany

Nájdete nás v sobotu (raz v mesiaci) na adrese:
(soboty, ktoré skupina trávi inde nájdete na záložke PROGRAM„)

01

 ČASOVÝ ROZVRH BOHOSLUŽIEB

09:30 – 10:40 – biblické štúdium (sobotná škola)
10:50 – 12:30 – dopoludňajšia bohoslužba
12:30 – 14:00 – prestávka
14:00 – 16:00 – popoludňajšia bohoslužba

KONTAKTY:

Kazateľ:
Karol Badinský, 0905 302 793, kbadinsky@gmail.com

Vedúci skupiny:
Pavel Karaba, 0948 685 595, palokaraba@gmail.com