KONTAKTY

Nájdete nás v sobotu na adrese:
(soboty, ktoré skupina trávi inde nájdete v časti „Program„)

Skupina CASD Piešťany
Centrum Zrnko
Zavretý kút 113
921 01 Piešťany – mapa

,

01

 Časový rozvrh bohoslužieb:
09:30 – 10:40 – biblické štúdium (sobotná škola)
10:50 – 12:30 – dopoludňajšia bohoslužba
12:30 – 14:00 – prestávka
14:00 – 16:00 – popoludňajšia bohoslužba

 Kontaktné osoby:

  • Kazateľ: Karol Badinský, e-mail:kbadinsky@gmail.com
  • Vedúci skupiny: Pavol Karaba – mobil 0948/685 595