E fez
S myrna
PE rgamon
TY atíra
SA rdy
FI ladelfia
LA odicea

7 zborov: akronym ESPETY SAFILA

 1. Úvodný rozhovor – 23:28
 2. Osnova Zjavenia Jána – 16:52
 3. Úvod – 52:00
 4. List do Efezu – 30:29
 5. List do Smyrny – 25:12
 6. List do Pergamu – 27:41
 7. List do Tyatír – 26:29
 8. List do Sárd – 18:03
 9. List do Filadelfie – 20:30
 10. List do Laodicei – 24:49
 11. Rozhovor – Zbory – 41:27
 12. Nebeská bohoslužba – 22:52
 13. Zapečatená kniha – 30:40
 14. Jazdci na koňoch – 28:52
 15. Otvorenie 5. a 6. pečate – 29:43
 16. Zapečaťovanie – 26:10
 17. 144 000 – 24:52
 18. Príchod Baránka a význam trúbení – 15:03
 19. Trúbenia I. – 21:07
 20. Trúbenia II. – Armáda kobyliek – 33:56
 21. Trúbenia III. – Zánik armády kobyliek – 24:11
 22. Otvorená kniha – 18:37
 23. Výzva k zjedeniu knihy – 26:19
 24. Dvaja svedkovia v smútočnom rúchu – 37:18
 25. Siedme trúbenie – 26:34
 26. Veľký spor vekov – 29:11
 27. Šelma vystupujúca s mora – 22:11
 28. Šelma zo zeme – 34:34
 29. Armáda Baránkova – 26:32
 30. Trojanjelské posolstvo – 35:13
 31. Sedem posledných rán – 38:26
 32. Odhalenie Babylonu – 30:25
 33. Pád Babylonu – 32:39
 34. Ženích vojvodca – 37:23
 35. Záver súdneho procesu – 29:15
 36. Nebeský Jeruzalem – 33:24
 37. Víťazstvo života – 33:40

   

  Tematické videá: