Dnešná doba prináša bezprecedentnú (ktorá nemá predchádzajúci obdobný prípad) snahu odkryť rúško tajomstva budúcnosti, a súčasne obrovskú neistotu. Teroristi môžu kedykoľvek bez varovania zaútočiť. Ulice miest sú plné krvi. Zvyšuje sa počet krajín, ktoré vlastnia jadrovú zbraň. Malá atómová bomba môže byť dnes ukrytá v pivnici ktoréhokoľvek domu. Keď si na to pomyslíme, tuhne nám krv v žilách. Zmeny podnebia so sebou prinášajú záplavy a katastrofy. AIDS zúri v plnej sile a ohrozuje existenciu celých štátov.

Aj v takejto dobe môžeme žiť vďaka viere v Ježiša Krista v nádeji a pokoji. Naša budúcnosť nie je založená na vrtkavých zámeroch politikov, ale na pevnej skale.

Všetko som stvoril,“ hovorí Boh, „a všetko tiež ukončím.“ Stvoriteľ vesmíru ukončí jeho existenciu. Slávne finále pozemskej drámy. Začiatok stvorenia i jeho koniec sú v rukách Hospodina. Sú v rukách, ktoré boli pribité na kríž.

Pred niekoľkými rokmi slávny filozof Anthony Flew šokoval akademický svet. Svoju predošlú kariéru zasvätil boju proti náboženstvu. Publikoval knihy i odborné články, ktoré dokazovali, že Boh nemôže existovať. Anthony Flew však zmenil názor. Dnes verí, že Boh musí existovať.

Čo viedlo Flewa k takejto zmene? Presvedčila ho neuveriteľná zložitosť sveta. Ľudská DNA, podobne ako ďalšie časti ľudského tela, obsahuje navzájom prepojený systém, ktorý nemohol vzniknúť náhodou. Pravdepodobnosť je minimálna. Musí za tým byť vysoká inteligencia.

Tento inteligentný dizajn je Kristus. „Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“ (Kol 1,16) Tá istá inteligencia sľubuje: „Zasa prídem a vezmem vás k sebe“ (Ján 14,3). Ten, ktorý všetko stvoril, príde zase všetko obnoviť.

Počúvaj ma, Jákob a Izrael, môj povolaný: Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný. – Iz 48,12

Viera je istota o Božích ešte nenaplnených zasľúbeniach. – T.B. Joshua

Zdroj: www.dobreranko.sk