01Ponúkame Vám výber 7 nahrávok kázní od

  • br. Badinského,
  • br. Dudu,
  • br. Popoviča a
  • br. M. Uhrína.

Nech sú Vám na požehnanie.

1. Karol Badinský – Božie zákony

2. Karol Badinský – Život s Kristom

3. Daniel Duda – Vitajte v Babylone

4. Oliver Popovič -Čo je v živote podstatné

5. Milan Uhrín – Harmónia Ježišovho života

6. Milan Uhrín – Odpustenie 

7. Milan Uhrín – Plán vykúpenia