boh žijeNevyznám sa dobre v umení, ale keď si prezerám maľby a obrazy, niektoré majú pre mňa naozaj celkom jasné a mocné posolstvo. Pred nejakým časom som videl obraz starého vyhoreného domu. Všetko, čo zostalo po požiari, bol komín… a množstvo ruín, ktoré boli teraz jediným majetkom vlastníkov tohto domu. Pred zničeným domom stál muž, pravdepodobne starý otec, oblečený len v spodnej bielizni, s malým chlapcom, ktorý v ruke stískal zaplátané nohavice.

Z obrazu bolo jasné, že chlapček plače. Pod obrazom boli napísané slová, ktoré pod¾a umelca hovorí starý muž chlapcovi: „Neplač, chlapče, Boh nie je mŕtvy!“ Tieto slová vyjadrovali hlbokú vieru a životnú filozofiu starca.

Tento stále živý obraz zhorenej chatrče, starého muža a plaèúceho chlapca so slovami „Boh nie je mŕtvy!“ sa mi v mysli vybavuje často. Nepripomína mi ťažké chvíle a zúfalstvo, s ktorým sa v živote neraz stretávame, ale vždy znovu vo mne prebúdza nádej! Uprostred všetkých problémov a neúspechov si musím znovu a znovu pripomína, že všetko nie je stratené, pretože Boh je živý a celý svet má pod kontrolou.

Hospodin žije! Požehnaná moja skala! Vyvýšený je Boh mojej spásy. -Ž 18,47

Život rýchlo utečie. Všetko tu má svoj koniec: veci, ľudia – aj tí najdrahší – nás raz opustia. Len Boh zostáva, len on sa nemení. – Merlová

Zdroj: www.dobreranko.sk