Básne

Věra Gajdošíková: Ať… (báseň)

.
Ať se budoucnosti bojíš –

     ať víc padáš, nežli stojíš –

         ať se třeba země chvěje –

             žít se nedá bez naděje… More >

Oľga Kendrová: Nebo je prázdne (báseň)

.
Vravia mi:
     nebo je prázdne.
         Použili všetky argumenty,
             aby ma zlomili.
                 Pod ich ťarchou klesám na kolená
                     a vzdávam sa. More >

Jozef Zlámal: Láska Pánova, ktorá sa vylieva odznova (báseň)

..

Ja si prajem, ty si praješ – ako každý

     – túžby sny a žiadosti,

          Ako keby vedeli sme,

                čo dovedie nás k radosti. More >

Věra Gajdošíková: Jeseň je na prahu (báseň)

.
Nebo si utiera
     slzičky jesene,
         zem sa do žltej chystá…

             na spánok uložiť
                 – pripraviť na zimu,
                     byť zas od snehu čistá… More >

Věra Gajdošíková: Zářící láska (báseň)

.
     Když se slunce chystá spát,

         když nastává luny čas –

             tu si říkám častokrát:

                 Vše se točí kolem nás. More >