.
     Když se slunce chystá spát,

         když nastává luny čas –

             tu si říkám častokrát:

                 Vše se točí kolem nás.

.

Proč tak málo přemýšlíme,
kdo to všechno způsobil,
kdo nad námi bdí, když spíme,
kdo by vždy rád s námi byl?

Odkud by se světlo vzalo,
které proudí k zemi z nebe?
Kde by slunce sílu bralo,
aby hřálo mne i tebe?

Jak častokrát tmou a hloužím
klopýtat bych musela,
kdyby věčná láska Boží
vždy nade mnou nebděla.