Máme radosť v srdci, že v sobotu 28.6.2015 bola v modlitebni trnavského zboru do našich radov podaním ruky znovu prijatá

ses. M. Oslanská.

Prajeme jej veľa radosti a požehnania na ceste s Pánom.

Foto: Gabriela Kollárová