Viete o tom, že orol vie, kedy sa blíži búrka, a to dlho predtým, ako prepukne? Vyletí na nejaké vysoké miesto a počká, kým prídu vetry. Keď búrka udrie, nastaví krídla tak, aby ho vietor schytil a vyniesol nad búrku. A kým tá dolu zúri, orol sa vznáša nad ňou. Orol búrke neunikne. Len ju využije na to, aby ho vyzdvihla vyššie. Vystúpi na vetroch, ktoré búrku prinesú.

Keď na nás prídu búrky života – a zažijeme ich všetci – môžeme vystúpiť nad ne tak, že svoju myseľ a vieru nasmerujeme na Boha. Búrky nás nemusia premôcť. Môžeme dovoliť Božej moci, aby nás vyzdvihla nad ne.

Boh nám umožní, aby sme sa viezli na búrkových vetroch, ktoré nám v živote prinášajú chorobu, tragédiu, neúspech a sklamanie. Môžeme sa vzniesť nad búrku

Pamätajte, že nás neťažia bremená života, ale to, ako ich zvládame.

Tieto tri veci sú mi podivné, vlastne štyri,
čo nechápem: cestu orla na nebi,
cestu hada po skale,
cestu lode po morskej hlbine
a cestu muža k dievčaťu.
(Príslovie 30,18.19)

Orol je živá „stíhačka“. Rúti sa k zemi rýchlosťou cyklónu. Je vyzbrojený zahnutým zobákom a pazúrmi ostrými ako britva. V hniezde však musí dávať pozor, aby nimi nerozmliaždil svoje mláďatá. Orol je lovec, rybár a zlodej. Je symbolom vznešenosti, moci a elegancie. Nie div, že biblický pisateľ nedokázal pochopiť úchvatnú krásu orlieho letu.

Niektoré orly majú rozpätie krídel viac ako 2,5 metra, takže nimi môžu chrániť svoje vyliahnuté mláďatá. Dávid použil v žalmoch podobný obraz. Napísal, že sa ukrýva pod Božími krídlami ako mláďa pod krídlami orla. Aj my potrebujeme byť ukrytí v tôni Božích krídel. Božia milosť – podobne ako orlie krídla – poskytuje útočisko tým, ktorí opúšťajú svoje hriechy bez ohľadu na to, ako hlboko klesli.

eagle-57229_960_720Motív skrýše pod Božími krídlami nachádzame v niekoľkých ďalších biblických žalmoch:

  • Ž 17,8: „Chráň ma ako zrenicu oka! Skry ma v tôni svojich krídel.
  • Ž 36,8: „Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.“
  • Ž 57,2: „Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma.“
  • Ž 61,5: „Kiež v tvojom stane bývam naveky, kiež som pod ochranou tvojich krídel.“
  • Ž 91,4: „Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť.“

Božie krídla poskytujú láskyplnú starostlivosť, milosť a úkryt. Orlie krídla umocňujú túto pravdu pozoruhodným spôsobom: orlí otec učí mláďatá lietať tak, že ich na svojom chrbte vynesie do veľkej výšky. Potom nakloní krídla a necháva mláďa padať k zemi. Mláďa trepe krídlami a zmieta sa vo vzduchu. Kým však stihne dopadnúť na zem, orlí otec zletí pod neho, zachytí ho na svojich krídlach a opäť vynesie do výšky. Nezáleží na tom, ako hlboko sme klesli, Boh „lieta“ rýchlejšie. Náš pád použije na to, aby nás naučil lietať. Ak sa kajáme, Boh nás v našom „páde“ zachytí a my mu budeme bližšie ako pred samotným pádom!

Ellen Whiteová píše:

„Alpského orla búrka niekedy zrazí do úzkej horskej strže. Mraky obklopia tohto mocného vtáka a ich temné masy ho oddelia od slnečných výšav, ktoré urobil svojím domovom. Jeho úsilie o únik sa zdá márne. Trepoce silnými krídlami a jeho škrekot sa odráža od strmých skalných stien. Napokon sa s víťazným výkrikom vyrúti nahor, preráža mraky a opäť sa ocitá v jasnom slnečnom svite, kým temno a búrka zostávajú hlboko pod ním. Aj nás môžu obklopovať ťažkosti, znechutenie, temnota, falošnosť a nespravodlivosť. Túto mrákavu nevieme rozohnať a márne bojujeme s okolnosťami. Je len jediná úniková cesta. Hmla a mrákava sa držia pri zemi, ale nad oblakmi žiari Božie svetlo. Na krídla viery sa môžeme dostať do slnečnej žiary jeho prítomnosti.“ (2)

A na záver ešte jeden povzbudzujúci verš:

Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú. (Izaiáš 40,31)

Orla, to nádherné stvorenie, môžeme vnímať ako symbol Božej ochrany, starostlivosti, výchovy a novej sily.

PRAMENE:

1)   Šaty z Biblie. Štúdium Biblie 2011 – 2. štvrťrok. Martin, Advent-Orion  2011.

2)   E. G. Whiteová: Výchova. Martin, Advent-Orion.