Nebezpečné plamene

Niektorí ľudia sa snažia sami sa potrestať za svoje hriechy, čo je úplne v rozpore so zasľúbeniami o odpustení.

Možno ste už počuli príbeh o otcovi a dcére, ktorí prechádzali kanadskou prériou. V určitej vzdialenosti pred sebou zrazu uvideli oheň, ktorý sa rýchlo šíril a mohol ich čoskoro pohltiť. Otec vedel, že existuje jediný spôsob, ako sa zachrániť: Na mieste, kde sa nachádzajú, musia okamžite zapáliť trávu a vypáliť veľký kus zeme. Keď sa obrovský oheň priblíži až k nim, na mieste, kde už tráva zhorela, budú v bezpečí. Plamene ohňa boli zanedlho pri nich a dievča prežívalo strach. Otec ju však uistil: „Plamene sa k nám nemôžu dostať. Veď stojíme na mieste, kde už oheň bol.“

Niečo podobné prežívajú tí, ktorým Boh odpustil. Keď príde čas Božieho súdu a mnohí budú prežívať strach, tí, čo Bohu vyznali svoje hriechy, budú v bezpečí.

Potom mi ukázal veľkňaza Jozuu, ktorý stál pred Hospodinovým anjelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. Hospodin povedal satanovi: Nech ťa Hospodin pokarhá, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či on nie je obhorok, vytrhnutý z ohňa? Jozua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil: Vyzlečte mu špinavý odev! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha! (Zach 3,1-4)

Láska je jediná krycia farba na zakrytie chýb druhých. (Anonym)

Zdroj: www.dobreranko.sk – 2.2.2014

====

Muž, ktorý sa so svojím priateľom rozprával o tom, ako sa predošlého dňa pohádal s manželkou, nakoniec poznamenal: „Ach, nenávidím takéto hádky. Zakaždým, keď sa pohádame, má historický záchvat.“

Priateľ odpovedal: „Asi si sa pomýlil. Chcel si povedať hysterický záchvat.“

„Nie, nie,“ trval na svojom prvý muž. „Chcel som povedať historický, pretože vždy, keď sa hádame, začne vyťahovať všetky moje minulé hriechy a používať ich proti mne!“

Mnohé staré hriechy, o ktorých sme boli presvedčení, že sú už dávno odpustené, sa správajú ako korková zátka. Vždy, keď sa ich snažíme potopiť, znovu vyplávajú na povrch – a zvyčajne v tej najnevhodnejšej chvíli. Nie je ani také ťažké povedať „odpúšťam ti“. Oveľa ťažšie je vymazať to zo svojej pamäte a správať sa tak, akoby sa vôbec nič nestalo.

Zdroj: www.dobreranko.sk – 24.9.2015

Tento obsah bol zaradený v Zamyslenia. Zálohujte si trvalý odkaz.