depresia

Žijete pod tyraniou myšlienok o tom, čo všetko musíte spraviť.
Prestaňte si klásť také požiadavky!
– Dr. Jaro Křivohlavý

Depresia predstavuje závažný, komplikovaný a stále rozšírenejší stav, ktorý vplýva na ľudí každého veku, rasy, náboženstva a spoločenského postavenia. Nepostihuje len mozog, má dopad na celé telo. Ovplyvňuje spôsob, ako jeme, spíme, čo si o sebe myslíme a čo si myslíme o veciach okolo nás.

Depresia nie je známkou osobnej slabosti. Zahŕňa kombináciu genetických, biochemických, environmentálnych a psychologických faktorov. Ak sa jej nevenuje včasná pozornosť, môže pretrvávať týždne, mesiace, ba až roky.

Cítite sa v poslednom čase smutní, utrápení alebo prázdni? Alebo vás prestalo baviť to, čo ste si predtým užívali? Medzi ďalšie symptómy patrí nezvyčajná únava, strata chuti a nespavosť. Ak je to váš prípad, už ďalej nečakajte ani chvíľu a vyhľadajte odbornú pomoc! V liečbe depresie sa zmeny v životospráve ukázali ako jednoduché a účinné nástroje. Dokonca, ak aj potrebujete lekárske ošetrenie, tieto zmeny pomôžu vášmu procesu rekonvalescencie. V prípadoch miernej depresie sa môže praktizovanie zmien v životospráve osvedčiť ako dostatočné opatrenie.

Ukázalo sa, že v prípade liečby stavov miernej depresie je pravidelná fyzická aktivita rovnako účinná ako niektoré bežne užívané lieky. Cvičenie nielenže stimuluje chemické látky v mozgu, napr. serotonín a endorfíny, ktoré nám pomáhajú cítiť sa dobre, ale tiež prebúdza rast nových buniek a tvorbu nových mozgových spojení. 30-minútová chôdza praktizovaná 3-5-krát do týždňa dokáže zmeniť veľmi veľa.

Duch vďačnosť a chvály rovnako pomôže prekonať depresívne stavy. Bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzame, je tu stále nádej!

Dr. Dan Chilel Pineda

♥♥♥

Depresia je vážny stav, ktorý postihuje viac ako 350 miliónov ľudí na celom svete. Jej epizódu dokáže urýchliť

 • trauma,
 • strata milovanej osoby,
 • problematický vzťah
 • či akákoľvek iná stresujúca situácia.

Jej symptómy môžu zahŕňať stavy ako:

 • neustály smútok,
 • nedostatok vášne,
 • ťažkosti s uvažovaním,
 • pocity viny,
 • nepokojný spánok a
 • nedostatok energie.

Cítite sa aj vy takto po väčšinu svojho času?

Nezúfajte, existuje cesta von! Predovšetkým je potrebné priznať si, že máme problém. Vyhľadajme odbornú pomoc a odhodlajme sa k zmene. Praktizovaním niekoľkých zdravotných praktík sa dá skutočne dosiahnuť zmena. Naše zdravie dokáže podporiť:

 • zdravá strava,
 • pravidelné cvičenie či
 • vďačný duch.

Zdroj: www.secretsofwellness.org

Odporúčame knihy z Vydavateľstva Advent-Orion:

 • Neil Nedley, M.D.: Život bez depresie. Viac TU.
 • Roberto Badenas: Ako čeliť utrpeniu. Viac TU.

knihy o depresii

Prečítajte si tiež:

 • Vďačnosť a chvála – TU