U Mk 5,1-20 čítame o Ježišovom pôsobení v kraji Gerazénov (Gadare).

Ježišova služba vyvolala medzi Gerazénmi rozruch. Vžime sa do ich kože: na jednej strane je posadnutý, na druhej črieda svíň, medzi nimi Ježiš. Čomu dáte prednosť? Svini alebo človeku?

Tešilo by ma, že ten človek je zdravý, alebo by som lamentoval  a počítal straty v podobe svíň? Spoluobčania tomu posadnutému len ukovali reťaze, tie potrhal, potom ho nechali napospas osudu. Už sa viac nik neodvážil – alebo nechcel – pomôcť.

Posadnutý bol krajným príkladom toho, čo sa môže stať, keď zlí duchovia oberú človeka o ľudskú dôstojnosť. Aj dnes ľudí lákajú nadprirodzené zážitky. Na Ježišovu otázku: “Ako sa voláš?” posadnutý odpovedal: “Légia,” čiže množstvo zlých duchov. Vidíme tu zmätok v identite. Pomoc, oslobodenie však nie je zadarmo, vždy si to niečo žiada – a Kristus to žiada od Gerazénov: aby namiesto svíň prijali do srdca človeka. Oni ten obchod neprijali. Svine = majetok, istota, životný štýl. “Kriste, odíď! My nechceme riskovať ďalšie svine, a že nám to tu celé rozbiješ.”

Už vás niekto odniekiaľ vyhodil? Následné emócie sú silné. Hneváme sa, urážame… Ježiš tak nezareagoval: odišiel a namiesto seba im poslal naspäť toho človeka. Kraj Gerazénov preňho aj naďalej zostáva misijným poľom.

Čo to znamená byť kresťanom – adventistom? Niečo dodržiavať? Z príbehu je zrejmá iná odpoveď: prijať Ježiša Krista a človeka do svojho života. Niekedy Bohu vravíme: “Neposielaj mi toho a toho človeka!” Lenže človeka na ceste k Bohu nemožno preskočiť. Ježiš každého z nás z času na čas stavia pred tú istú voľbu: Svine (dosaďme si tam to svoje) alebo človek? Gerazéni zlyhali, ale láska Boha k človeku nezlyhala. Boh dal jednoznačne prednosť človeku.

Kiežby to platilo aj o nás.

(kázeň odznela v zbore CASD Trnava v rámci popoludňajšej bohoslužby dňa 19.9.2015)