K. Novak: Dôkaz o Bohu (26 prednášok)

Od januára 2017 vyvesuje internetová televízia HopeTV každý týždeň nové video s krátkym zamyslením evanjelistu Kornelia Novaka. V 26 dieloch hovorí o Bohu, cirkvi a zmysle života.

Kornelius Novak, rumunský motorkár a kulturista, sa narodil v roku 1975. Vyrastal v Nemecku, počas dospievania chodil do skautingu a trávil čas v posilňovni. Neplnoletý a naviac bez vodičského preukazu nechtiac zrazil cyklistu. Kvôli vysokým liečebným nákladom bol nútený zobrať prácu vyhadzovača na diskotéke. Mnohokrát sa ocitol v bezprostrednej blízkosti smrti, a preto sa rozhodol podstúpiť zdĺhavú zmenu životného štýlu. Absolvoval teologická štúdium a stal sa kazateľom. Napísal niekoľko kníh, medzi najznámejšie patrí “Krížom krážom: Na scéne “, kde predstavuje búrlivé životy svojich dvadsiatich priateľov vrátane toho svojho. V súčasnosti pracuje ako evanjelista.

V seriále „Dôkaz o Bohu“ vychádza Kornelius Novak najmä zo svojich bohatých životných skúseností. Zdieľa vieru, ktorú postupne získal, a jemu charakteristickým spôsobom sa ju snaží odovzdať ďalej. Chce tak motivovať všetkých záujemcov k častejšiemu otváraniu a študovaniu Biblie, chce ich zoznámiť s niektorými základnými kresťanskými tematikami a vyzvať ich, aby sa nebáli hľadať odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú.

„Viem, že Boh má dobrý plán pre môj život, zažívam vypočutie modlitieb a prítomnosť nádherného Boha, ktorý vie všetko podstatné lepšie ako my a myslí to s nami vždy len dobre. Urob aj ty rozhodnutie pre Ježiša. AK môžeš zo srdca urobiť toto rozhodnutie, je to najlepší predpoklad pre to, aby si všetky ostatné rozhodnutia robil na správnom základe,“ píše v jednej zo svojich kníh Kornelius Novak.

Kornelius v jednotlivých dieloch zrozumiteľnou formou vysvetľuje základné princípy viery a snaží sa priblížiť Boha dnešnému človekovi. Veľký priestor tiež venuje Božej láske, dôležitosti harmonických vzťahov a potrebe odpustenia.

Tematická šírka tak môže osloviť veriacich i neveriacich divákov a priviesť ich k zamysleniu.

***

26. diel: Skutočná viera

Boh robí vela zázrakov a dáva nám v živote rôzne znamenia. Tie nás majú nasmerovať ďalej k tomu najdôležitejšiemu – k samému Ježišovi, ktorý nám priniesol nový život.
..

25. diel: Najväčší div sveta

Pre Boha nie je žiaden zázrak nemožný a dosť veľký. Avšak to najväčšie, čo mohol urobiť, čo sa ešte nikdy nestalo, bolo položiť život na kríži za celé ľudstvo. Veľa ľudí zomrelo, bolo ukrižovaných, dalo svoj život za druhých. Túto situáciu však robí jedinečnou uvedomenie si toho, kto na tom kríži za nás zomrel.
..

24. diel: Život s Bohom

V Biblii je napísané, že keď bol Ježiš Kristus na našej Zemi, bol pokúšaný všetkými možnými hriechmi rovnako ako my, ale dokázal im odolať a zomrieť bez poškvrny. Ježišova túžba bola žiť v harmónii s Božou vôľou a rozhodol sa ju plniť. Vo chvíľach najväčšieho pokušenia sa utiekal k Bohu a k modlitbe.
 
..

23. diel: Duch Svätý

Duch Svätý nie je len nejaká sila. Je to Božia prítomnosť v našom živote. Ježiš Kristus a Boh k nám prichádzajú skrze Ducha Svätého, aby sme tak mohli s nimi žiť v osobnom vzťahu a rozvíjať ho.

..

22. diel: Druhý príchod

V Biblii môžeme nájsť mnoho proroctiev. Niektoré z nich sa už naplnili, iné na svoje naplnenie stale čakajú. S istototou však vieme, že Božie proroctvá platia naprieč dejinami. Preto je pre nás ľahšie uveriť, že Boh sa vráti na túto Zem aj druhýkrát a tentokrát už naposledy.

..

21. diel: Cirkev

Niekedy sa nestačíme diviť, koľko rôznych ľudí môžeme každý týždeň stretnúť v kresťanskom zhromaždení. Ľudia, ktorí na prvý pohľad nemajú vôbec nič spoločné, spája niečo neviditeľné, čo majú vo vnútri, vo svojom srdci – starosť o druhých a viera v Ježiša Krista.

..

20. diel: Predsavzatia

Predsavzatia si dávame, pretože veľmi dobre vieme, že by to všetko mohlo byť oveľa lepšie. Ale napriek tomu, že pre to urobíme maximum, po pár dňoch v našom úsilí poľavíme. Sú zákony, ktoré sa ťažko prekonávajú. Môžeme s nimi bojovať, sami však nemáme šancu. Boh nám dáva potrebnú silu niečo z toho pokoriť. Vypĺňa prázdne miesto po zlozvykoch, ktorých sa rozhodneme vzdať.

..

 

19.diel: Barón Prášil

Keď sa niektorých ľudí opýtate, ako sa majú, okamžite vám odpovedia, že skvelo. Ani na chvíľu sa nad tým nezamyslia a vy viete, že ide o pózu. Nakoniec zistíte, že ich život je o totálnom chaose, samote a beznádeji. Na prvý pohľad všetko vyzerá v poriadku, ale keď idete hlbšie, vidíte, čo všetko je zle. Pritom nezáleží na tom, čo hovoríme svojmu okoliu. Dôležité je, že vieme, ako na tom sme, dokážeme si to priznať a uvedomujeme si, že bez harmonického vzťahu s Bohom k zásadnému zlepšeniu nedôjde.

..

18.diel:

V čom z historického pohľadu tkvie prosperita niektorých krajín, napríklad na severe Európy? Okrem skvelého sociálneho systému, sú to štáty s dlhou kresťanskou tradíciou, ktorá pretrvala dodnes. Ľudia hľadajú Boha a nechajú si meniť svoje životy, čo sa nakoniec odráža v celej spoločnosti.

..

17. diel: Finančná kríza

Je finančná kríza skutočne finančná? Nezamieňame ju náhodou za morálnu? Myslíme si, že viac peňazí by nám zaistilo lepší život, ten ale paradoxne na peniazoch až tak nestojí.

..

16. diel: Princíp žaby

Keď dáme žabu do kanvice s vodou a začneme ju zohrievať, žaba si zvykne na meniacu sa teplotu a bude pomaly umierať. Rovnako je to aj s nami … sme schopní sa adaptovať na čokoľvek, nikoho nezaujíma každodenné zlo. Z našej komfortnej zóny nás vyvedie len extrémna katastrofa. Božie posolstvo nám hovorí, aby sme vyskočili z vriacej kanvice a neboli ako zvyšok spoločnosti.

..

14. diel: Boh je láska 2/2

Vieme, že niekedy môže byť láska slepá, je plná emócií, citov, nevyspytateľnosti … Základom Božej lásky je morálka – pozitívna povinnosť rozlišovať to dobré a správne. Božia láska sa nedá oddeliť od morálky. Jeho prikázania vychádzajú zo srdca, z Jeho lásky, z Jeho dobroty.

..

13. diel: Boh je láska 1/2

Na čo Boh čaká? Prečo si pre nás už nepríde a nezmení konečne tento svet na lepšie miesto, ako sľúbil? Boh je láska. Keby nás donútil robiť správne veci, určite by sme ich robili, ale to by neznamenalo, že Boha milujeme. A On s nami chce žiť v harmónii, ktorú si volíme my sami.

..

12. diel: „Zmysluplný život“

Fenoménom dnešnej doby je okrem iného akási nepopísateľná prázdnota, ktorú sa snažíme vyplniť pachtením sa za vecami, ľuďmi, zážitkami. S poznaním, že Ježiš je život a že sa nedá ničím nahradiť, si uvedomíme, že len On môže túto prázdnotu odstrániť.

..

11. diel: „Boh prehovára“

Keď si kladieme otázky, dostávame na ne aj odpovede. Nie vždy rozumieme tomu, čo od nás Boh chce a máme tendencie to spochybňovať. Boh stvoril celý vesmír za šesť dní, čo pre Neho nie je problém, keďže je všemocný. Za žiadneho človeka však nemôže rozhodnúť, ako sa v danej chvíli zachová. Boh k nám hovorí. Študujme preto Bibliu, počúvajme hlas Ducha Svätého a buďme verní v maličkostiach. Potom si nás Boh bude môcť použiť tam, kde to bude potrebné.

..

10. diel: „Hodnota života“

Každý z nás si už snáď aspoň raz položil otázku, aká je hodnota nášho života. Odpoveď závisí od toho, koho sa spýtame. Pre nášho Stvoriteľa máme jedinečnú hodnotu: sme originál, naša hodnota je stále rovnaká, sme milovaní a potrební.

..

9. diel: „V šoku“

Niektoré výroky a verše v Biblii nám na prvý pohľad nemusia dávať úplný zmysel. Možno sme aj v šoku z ich významu. Nechceme si predstavovať, aké je to triasť sa pred Bohom. Iná situácia však nastane, ak by sme sa mali triasť pred Božou milostivou dobrotou a láskou, pred faktom, že Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži.

..

8. diel: „Trest“

Každé porušenie zákona so sebou prináša zodpovedajúci trest. Niekedy väčší, inokedy menší. Miera trestu sa odzrkadľuje v závažnosti previnenia. Možno máme tendencie v takých chvíľach obviňovať Boha, že je krutý a nespravodlivý. Je potrebné si však uvedomiť, že to my sme krutí práve vo chvíli, keď robíme niečo zlé a sme slepí voči Božej láske.

..

7. diel: „Zachrániť život“

Akým spôsobom si môžeme zabezpečiť svoj život? Existujú na to nejaké pravidlá, či rady? Boh nám v Biblii radí prostredníctvom desiatich prikázaní, ktoré sa neskôr dostávajú ešte ďalej v podobe odkazu Ježiša Krista.

..

6. diel: „Božia milosť“

Azda by sme sa mohli domnievať, že keď môžeme počítať s Božou milosťou, je nám dovolené absolútne všetko, pretože Boh predsa odpúšťa každý hriech. Áno, to je síce pravda, ale aby sme dostali milosť, musíme najprv veľmi dobre pochopiť podstatu toho, čo sme urobili zle.

..

5. diel: „Nebo“

V Novom zákone sa dozvedáme, že pokiaľ chceme byť súčasťou Nebeského kráľovstva, máme sa snažiť o svätosť. Nestačí však len robiť dobré veci, záleží predovšetkým na našej motivácii.

..

4. diel: “Baránok Boží”

Premýšľali ste niekedy nad tým, aký zmysel má to, že sa necháte pokrstiť vodou? Týmto sa predsa hriechu nezbavíte! Ježiš Kristus ako Baránok Boží za nás zomrel, aby nám boli všetky hriechy odpustené a my vyznávame túto potrebu práve symbolickým ponorením do vody, kedy priznávame svoju hriešnosť.

..

3. diel: “Skrz-naskrz”

V Biblii sa píše, že len Boh nás pozná skrz-naskrz. Keď si uvedomíme, že existuje niekto, kto pozná všetky naše myšlienky, fantázie a túžby, kto o nás všetko vie, sme stratení. Ale Boh prišiel, aby nám odpustil a znovu nás našiel.

..

2. diel: „Život x smrť“

Boh nemá problém dať nám večný život hneď teraz. Bráni mu v tom ale prítomnosť hriechu. Keby mal totiž vo večnosti existovať hriech, potom by sa život stal peklom. Ježiš Kristus žil v harmónii s Bohom a zomrel za naše hriechy. Pre nás je to nádej, že strach zo smrti nahradí istota vzkriesenia a večnosti.

..

1.diel: „Je Boh spravodlivý?“

Všetkých nás už asi niekedy napadla otázka, ako je možné, že Boh na svete dopúšťa toľko zla a nijako nezasiahne. Prečo dovolí všetkým zlým ľuďom, aby si robili čo chcú a ničili životy druhých? Za úvahu však stojí, podľa akých kritérií by mal Boh rozhodovať o tom, kto je dostatočne dobrý a kto dostatočne zlý, a v ktorej z týchto kategórií by sme sa ocitli my.

..

Tento obsah bol zaradený v Prednášky. Zálohujte si trvalý odkaz.