Ako to bolo naozaj s evolúciou?
Stalo sa to veľkým treskom, alebo to bolo všetko inak?


Odpovede na tieto aj dalšie otázky nájdete
v prednáškach na HopeTV