Korene viery (dokumentárny seriál) na HopeTV.sk

Žijeme vo svete, kde sú minulosť, prítomnosť a budúcnosť veľmi úzko prepojené. Vedieť odkiaľ pochádzame je kľúčové pri spoznávaní toho, kým sme dnes. A toto poznanie nám pomáha nájsť cieľ a zmysel života.

Program Korene viery (Lineage) nás pomocou 39 krátkych videí zoznamuje s dejinami a umožňuje divákom dostať sa na rôzne miesta, ktoré by možno inak nikdy nemohli navštíviť. V dnešnej dobe obrovského rozvoja masmédií bolo kľúčové vytvoriť krátky a stručný dokument, ktorý sa dá ľahko zdieľať na Youtube a Facebooku.

Projekt sa zrodil, keď Clive Coutet, kameraman na voľnej nohe, oslovil kazateľa Adama Ramdina, vedúceho mládeže Severoanglického združenia, aby nafilmovali historicky významné časti Londýna. Adam Ramdin: „Bol to skvelý nápad, a rýchlo sa rozšíril z Londýna, do Oxfordu, Lutterwortu a Edinburgu. Potom sme si pomysleli, prečo nepokračovať? Mali by sme filmovať aj v Európe.”

Tento rok si pripomíname 500. výročie protestantskej reformácie. Martin Luther pribil svojich 95 téz na bránu zámockého kostola vo Wittenbergu, čím navždy zmenil smerovanie kresťanstva. V čase celosvetového spochybňovania oprávnenosti tohto protestu a vo svetle nám zverenej prorockej zvesti je rozhodujúce, aby mladí aj starí poznali presvedčenie, zápasy aj obete našich predkov. Ich skúsenosti tvoria základnú identitu nášho hnutia dnes. Veríme, že autentické videá a celistvý obsah programu Lineage umožní mnohým divákom konečne na vlastné oči uvidieť miesta, o ktorých iba počuli alebo čítali.

Program vyrobil tím profesionálov z rôznych krajín.

Tento obsah bol zaradený v Filmy a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.