..

Často já pocit mám
že když jdu, klopýtám
mnohdy sám toužím dát
světu to, co nemám sám

Ale proč málo znám
Toho, co by mi pomohl rád
Ale proč slovo „chci“
polykám, když se mě ptá,
zda chci jít světem s Ním,

Snad jsem ještě mladý,
snad bojím se vstát,
prý stačí jen chtít
a s Ním promlouvat…

Refrén:
Neboj se, člověče,
životem svým netrap se,
neboť všude, kam tě pošlu, půjdeš
a co ti přikážu, řekneš
Neboj se, Já budu s tebou

Když vidím zlo, jenž v srdci bolí,
pak nevím, zda řešit,
čas možná to zhojí

Bůh mne zasadit jak zrno úrodné,
dal mi vláhu,
pole příhodné,
abych rostl a sílil
a Jemu se líbil
a nebál se přinést užitek

Refrén:
Neboj se, člověče,
životem svým netrap se,
neboť všude, kam tě pošlu, tam půjdeš
a co ti přikážu, řekneš
Neboj se, Já budu s tebou

Chválím Tě, Otče, za ruku ochrannou,
jenž vede nás, stále vede nás
za Tebou

Dík, že mne nenecháš zkouškami projít,
aniž bych nepoznal Tvou vůli,

Neboj sa, lebo ja som s tebou,
neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh.
Posilním ťa, aj ti pomôžem,
podopriem ťa svojou spravodlivou pravicou.
– Izaiáš 41,10