ZAMYSLENIA

Kríž a Sobota

Som veriaci človek. Prijal som ponuku Ježiša Krista na záchranu, priateľstvo, na pomoc a usmernenie v živote. To, že som veriaci znamená, že mu dôverujem. Čo ma s Ním spája? Veľa vecí. Odkedy som ho spoznal a prijal, sa v mojom živote mnohé zmenilo. Tieto zmeny pokračujú a ja zisťujem, že s postupom našej známosti mám toho s Ním spoločné stále viac.

Každý vzťah, známosť má aj svoje symboly, niečo čo ľudí spája, lebo pritom prežili niečo čo bolo rozhodujúce na začiatku, možno pri prvom stretnutí. Čo bolo na začiatku nášho vzťahu? – Kríž. Jeho kríž, ktorý mi ukázal ako ďaleko som od Neho odišiel, a ako som ho zradil. A ten istý kríž mi ukázal čo On urobil, aby som sa mohol vrátiť späť, a nešiel ďalej cestou, ktorá nemá cieľ. A tento kríž nás všetkých spája. Teda tých, ktorí pochopili a prijali posolstvo kríža.

Ešte niečo dôležité ma s Ním spája. Krížom to totiž nezačalo. Kríž znamenal zásadný obrat. Začalo to tým, že ma na začiatku stvoril. Chcel, aby som tu bol. Podobne ako keď rodičia chcú, aby deti, ktoré majú možnosť splodiť, boli s nimi. A od vtedy ako sa narodia si to každý rok pripomínajú – hovoríme tomu narodeniny.

Aj svet má svoje narodeniny. Pripomína nám čas, kedy sa zrodil. Čas kedy Boh povedal, že všetko čo zamýšľal stvoriť je hotové a bolo to dokonalé. Slovami Boha – Stvoriteľa: „Bolo to veľmi dobré.“ (Genezis 1,31) Povedal to na koniec šiesteho dňa stvorenia, teda v deň, keď bol stvorený prvý človek. A potom nasledoval ďalší deň – siedmy. Jediný deň týždňa, ktorému dal Stvoriteľ meno – v pôvodnom jazyku Šabbát – Deň odpočinku – Sobota. Boh dal tomuto dňu zvláštne privilégium – stal sa znamením Jeho stvoriteľského diela. Zrodenia života na zemi, teda aj môjho života, aj keď ja som sa stal súčasťou tohto sveta až v dvadsiatom storočí.

To, že sa zrodil život na zemi, aj to, že krížom sa náš vzťah obnovil sú dve skutočnosti, na ktoré nechcem zabudnúť a preto Sobota a Kríž. Pripomína mi to, že mám Otca aj Záchrancu. Som šťastný človek.

 

Karol Badinský, február 2022