O NÁS

Kto sme?

Sme kresťania, nie kvôli tomu, že sme sa narodili v Európe, ale preto, že sme sa stretli s Kristom, živým Kristom. Táto skutočnosť významným spôsobom zasiahla a stále zasahuje do nášho života. Keď niekoho v živote stretnete, tak vás to môže obohatiť, ale aj ochudobniť alebo negatívne poznačiť váš život.

Stretnutie s Kristom je jednoznačne to prvé. Spoznali sme ho ako Toho kto nám dal a stále dáva to, čo sme nemali a po čom túžime – lásku, skutočnú slobodu, dôstojnosť, perspektívu života. Všetky dobré veci  a pomáha brať aj tie zlé, ktorých sa inak nevieme zbaviť. Od tejto chvíle vieme kto sme a čo má zmysel, a aby sme boli úprimní – stále sa to učíme. Toto nepríde v jednom momente, je to proces a niekedy dosť dlhý.

Nie sme iní ako ostatní ľudia, trápia nás tie isté skutočnosti, ako všetkých ostatných. Ale čo je iné v našom živote je On – Ježiš Kristus. Jeho láska, sila a poznanie, ktoré nám dáva, aby sme nekomplikovali život sebe ani iným – práve naopak, aby sme sa učili ako ho skrášliť, obohatiť.

Sme Adventisti siedmeho dňa, lebo veríme, že Ježiš sa vráti, lebo to sľúbil. V časti Božieho Slova, ktoré sa nazýva Nová Zmluva je to často pripomínané (viac ako 200x). Ježiš Kristus príde preto, aby znovu obnovil život na zemi do pôvodnej podoby, ako bol predtým než sme Boha zradili, opustili a išli si vlastnou cestou. Advent znamená, že čakáme, my sme adventisti – lebo sme neprestali veriť v Jeho návrat. Je to udalosť, na ktorú sa pripravujeme a chceme, aby čo najviac ľudí spoznalo, že existuje riešenie. Existuje možnosť ako sa zbaviť zla a žiť krásne, slobodne, zodpovedne a v láske. Toto je možné dosiahnuť len v spojení s Bohom a preto sa to, čo má prísť nazýva Božie kráľovstvo.

Smie Adventisti siedmeho dňa, lebo vieme, že preto, aby Božie kráľovstvo stalo realitou je potrebné, aby to bolo vedené, riadené a usmerňované Božou voľou. Božia vôľa v tom najzákladnejšom vyjadrení sa nachádza v Desiatich Božích prikázaniach, alebo inak Desatore. Pre nás symbolom Desatora je to, čo bolo žiaľ zo strany ľudí, práve z Desatora ľuďmi zmenené – Sobota (štvrté prikázanie Desatora) ako symbol Božej stvoriteľskej moci a vzťahu s bytosťami, ktoré vytvoril, teda s ľuďmi. Výraz „siedmy deň“ v názve cirkvi vyjadruje našu vieru v dôležitosť Božej vôle vyjadrenú v Písme svätom.

Samozrejme veríme a prijímame aj všetko ostatné o čom hovorí Božie Slovo, či sa to nachádza v časti ktorej hovoríme Stará alebo Nová zmluva. O tom čomu veríme sa môžete dočítať na tejto stránke v sekcii s názvom: Čomu veríme