Internetový portál HopeTV.sk bol spustený

Milé sestry a bratia,

máme pre Vás radostnú správu! Dňa 5.4.2017 bol spustený

kresťanský internetový portál
HopeTV.sk

.

Je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete.

  • Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať a povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť a nádej.
  • HopeTV.sk chce podporovať rodiny a prinášať pozitívny vplyv do spoločnosti.
  • Zameriava sa na oblasť zdravia, životného štýlu, cestovania, vzdelávania a kultúry.

Vychádza z kresťanskej hodnotovej orientácie a jej prevádzkovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa. Unikátny portál pri svojom štarte obsahuje viac ako 600 relácií, záznamov či dokumentov v slovenskom jazyku. Ich počet sa bude priebežne neustále aktualizovať. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že mohol byť tento výnimočný projekt po mnohých rokoch úspešne zavŕšený.

Ako portál funguje

Je potrebné si kliknúť napríklad vpravo hore na „Relácie„. Otvorí sa Vám 10 obrázkov s ponukami. Zvolíte si napríklad prvý obrázok s názvom „Život náhoda alebo zámer“. Po kliknutí sa Vám otvorí prvý diel. Vľavo hore, nad ľavým horným rohom máte šípku so zoznamom videí. Kliknete si na štvorček s troma vodorovnými čiarkami a otvorí sa Vám celý zoznam 18 videí. Môžete si vybrať tú časť, ktorú práve potrebujete. A takto to funguje na celom portáli.

Videá sú vždy radené zhora od najnovších smerom dole k najstarším.

Pokiaľ chcete prejsť na YouTube kanál HopeTv.sk, musíte si kliknúť v pravom hornom rohu celého portálu na červenú šípku. Pod bannerom si môžete zvoliť „Zoznamy videí“ a tam uvidíte, koľko videí sa skrýva za každým obrázkom. Keď spočítate všetky čísla, dostanete sa na číslo, ktoré je nad 600. Samozrejme, dole si musíte kliknúť na „Načítať ďalšie“, aby ste mali kompletný zoznam.

Keď si kliknete pod banerom na odkaz „Videá„, tak sa Vám otvoria samostatné videá. Zase si musíte kliknúť dole na „Načítať ďalšie“ a znova a znova, až ich budete mať všetky a môžete rolovať a vyberať medzi cca 650 videami…

Budeme sa zoznam snažiť stále aktualizovať, teda pridávať nové prednášky, kázania a relácie. Áno, nie je to on-line vysielanie, na to momentálne nie sme vybavení. Je to ale zoznam toho, čo v slovenčine máme a čo je oficiálne k dispozícii. To, čo Štúdio Nádej doteraz predávalo, čo ste mali iba na DVD alebo CD, je teraz prístupné na portáli HopeTV.sk. Najnovšie veci zo Štúdia Nádej sa nemôžu vyvesiť, lebo sa predávajú, ale určite chceme uvažovať aj nad inými možnosťami.

Upozorňujem napríklad na stránke HopeTV.sk na možnosť kliknúť si vpravo hore na „Záznamy„. Po kliknutí sa objaví v druhom riadku na prvom mieste zľava séria prednášok od Lee Vendena s názvom „Si pripravený?“. Po kliknutí sa Vám objaví možnosť vybrať si jednu z 13 prednášok brata Vendena, ktoré mal v roku 2012 v Bratislave.

Za Oddelenie komunikácie SZ CASD, Daniel Márföldi

Tento obsah bol zaradený v HopeTV. Zálohujte si trvalý odkaz.