LITERATÚRA

Výzva k modlitbám

1Kor 1,4 Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám (nám) bola daná v Ježišovi Kristovi.

 

Sestry a bratia vo viere v Ježiša Krista,

okrem všetkých správ, ktoré počúvame o šírení a vplyve koronavírusu na zdravie a životnú pohodu ľudí v našom okolí i vo svete, sa zrejme ako veriaci pýtame: Čo to znamená?

Sme ľud Písma, teda chceme svoje poznanie aj rady čerpať predovšetkým z Božieho zdroja. Biblia hovorí o krízach minulých aj o budúcich, ale nad to všetko vieme, že Pán Boh stále drží dejiny sveta vo svojich rukách a nič sa nedeje bez Jeho vedomia.

Nemáme žiadne konkrétne „svetlo“ k tejto udalosti, ale dosah tejto situácie na myslenie ľudí je natoľko veľký, že by sme to mohli chápať ako určité Božie varovanie, možnosť k zastaveniu sa a prehodnotenie kam ľudia/svet ide.

Prosím modlime sa, aby ľudia okolo nás boli ochotní otvoriť sa hlasu Ducha svätého a hľadali pomoc u Boha. Modlime sa za chorých i zdravých, aby boli ochotní vpustiť Veľkého Lekára do svojich životov. My vieme, že najvyššou prioritou života na zemi nie je fyzické zdravie, ale zdravie duchovné, ktoré prichádza prostredníctvom  viery v Boha.

Ježiš nás upozorňuje, že smutné a ťažké okolnosti života by nás mali viesť k pokániu. Prosme teda za seba, ale aj za ostatných, aby aj táto udalosť bola pre čo najväčší počet ľudí príležitosťou k pokániu.

Luk 13,4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“

 

P.S.

Sobota 21.3. bude už druhou sobotou kedy sa neuskutoční spoločná bohoslužba. Nevieme ako dlho bude tento stav trvať. Akonáhle to situácia dovolí budeme Vás informovať o tom kedy sa budeme môcť stretnúť pri spoločnej bohoslužbe.

Ježiš Kristus: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Mat 28,20

 

Trnava 20.3.2020

Karol Badinský, kazateľ cirkevných zborov CASD v Trnave, Seredi a Piešťanoch

JITŘENKA 2017 od magazínu Prameny zdraví

Vďaka ochote autora a plodnej spolupráci s nakladateľstvom Advent-Orion začínajú na stránkach Magazín zdraví vychádzať pravidelné

ranné zamyslenia z knihy Georgea R. Knighta
„Myšlenky z hory Blahoslavenství“

viď TU. More >

Vďačnosť a chvála

Naše telesné a duševné zdravie najlepšie upevní vďačnosť a chvála. Ako je potrebné modliť sa, tak je tiež nutné nepodliehať depresii, myšlienkam a pocitom nespokojnosti.

Ak kráčame k nebeskému domovu,
nemôžeme predsa ísť ako sprievod pozostalých,
ktorí celou cestou nariekajú a sťažujú sa. More >

Jeseň je na prahu

Nebo si utiera
slzičky jesene,
zem sa do žltej chystá…

na spánok uložiť –
pripraviť na zimu,
byť zas od snehu čistá… More >

BOH PRI NÁS

Když se slunce chystá spát,
když nastává luny čas –
tu si říkám častokrát:
Vše se točí kolem nás.

Proč tak málo přemýšlíme,
kdo to všechno způsobil,
kdo nad námi bdí, když spíme,
kdo by vždy rád s námi byl? More >

Ochotná ruka

Istý cudzinec prechádzal ulicou na sídlisku. Všimol si muža, ktorý sa vo dverách svojho domu trápil s práčkou. Cudzinec pribehol a chcel mu ochotne pomôcť. Domáci pán sa potešil. A tak sa obaja muži spolu pustili do „zápasu“ s týmto objemným zariadením.

Po niekoľkých minútach márnej námahy sa obaja zastavili a sklamane sa na seba pozreli. Vyzerali, akoby boli na pokraji úplného vyčerpania. More >

Nebezpečné plamene

Niektorí ľudia sa snažia sami sa potrestať za svoje hriechy, čo je úplne v rozpore so zasľúbeniami o odpustení.

Možno ste už počuli príbeh o otcovi a dcére, ktorí prechádzali kanadskou prériou. V určitej vzdialenosti pred sebou zrazu uvideli oheň, ktorý sa rýchlo šíril a mohol ich čoskoro pohltiť. Otec vedel, že existuje jediný spôsob, ako sa zachrániť: Na mieste, kde sa nachádzajú, musia okamžite zapáliť trávu a vypáliť veľký kus zeme. Keď sa obrovský oheň priblíži až k nim, na mieste, kde už tráva zhorela, budú v bezpečí. Plamene ohňa boli zanedlho pri nich a dievča prežívalo strach. Otec ju však uistil: „Plamene sa k nám nemôžu dostať. Veď stojíme na mieste, kde už oheň bol.“ More >

BOH ŽIJE

boh žijeNevyznám sa dobre v umení, ale keď si prezerám maľby a obrazy, niektoré majú pre mňa naozaj celkom jasné a mocné posolstvo. Pred nejakým časom som videl obraz starého vyhoreného domu. Všetko, čo zostalo po požiari, bol komín… a množstvo ruín, ktoré boli teraz jediným majetkom vlastníkov tohto domu. Pred zničeným domom stál muž, pravdepodobne starý otec, oblečený len v spodnej bielizni, s malým chlapcom, ktorý v ruke stískal zaplátané nohavice. More >