Aktuálne prebieha

Výzva k modlitbám

1Kor 1,4 Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám (nám) bola daná v Ježišovi Kristovi.

 

Sestry a bratia vo viere v Ježiša Krista,

okrem všetkých správ, ktoré počúvame o šírení a vplyve koronavírusu na zdravie a životnú pohodu ľudí v našom okolí i vo svete, sa zrejme ako veriaci pýtame: Čo to znamená?

Sme ľud Písma, teda chceme svoje poznanie aj rady čerpať predovšetkým z Božieho zdroja. Biblia hovorí o krízach minulých aj o budúcich, ale nad to všetko vieme, že Pán Boh stále drží dejiny sveta vo svojich rukách a nič sa nedeje bez Jeho vedomia.

Nemáme žiadne konkrétne „svetlo“ k tejto udalosti, ale dosah tejto situácie na myslenie ľudí je natoľko veľký, že by sme to mohli chápať ako určité Božie varovanie, možnosť k zastaveniu sa a prehodnotenie kam ľudia/svet ide.

Prosím modlime sa, aby ľudia okolo nás boli ochotní otvoriť sa hlasu Ducha svätého a hľadali pomoc u Boha. Modlime sa za chorých i zdravých, aby boli ochotní vpustiť Veľkého Lekára do svojich životov. My vieme, že najvyššou prioritou života na zemi nie je fyzické zdravie, ale zdravie duchovné, ktoré prichádza prostredníctvom  viery v Boha.

Ježiš nás upozorňuje, že smutné a ťažké okolnosti života by nás mali viesť k pokániu. Prosme teda za seba, ale aj za ostatných, aby aj táto udalosť bola pre čo najväčší počet ľudí príležitosťou k pokániu.

Luk 13,4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“

 

P.S.

Sobota 21.3. bude už druhou sobotou kedy sa neuskutoční spoločná bohoslužba. Nevieme ako dlho bude tento stav trvať. Akonáhle to situácia dovolí budeme Vás informovať o tom kedy sa budeme môcť stretnúť pri spoločnej bohoslužbe.

Ježiš Kristus: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Mat 28,20

 

Trnava 20.3.2020

Karol Badinský, kazateľ cirkevných zborov CASD v Trnave, Seredi a Piešťanoch

POD POVRCHOM – online štúdium Zjavenia Jána 01-37

7 zborov: ESPETY SAFILA =
Efez Smyrna PErgamon TYatíra SArdy FIladelfia LAodicea

 

More >

M. Bieliková: V záhrade a ďalšie príbehy (kniha pre deti)

Na sklade vydavateľstva Advent Orion Vrútky pribudla nová kniha od Marcely Bielikovej.

Cena: 8 Eur
192 strán, 16 x 18 cm, viaz.

Deti, viete, ako sa pečie chlebík? Možno áno, veď recepty sú všakovaké. No o najdôležitejšej prísade do každého chlebíka sa nepíše nikde. Prezradí vám ju až Tánička v jednom z príbehov tejto knižky. A jej kamaráti vám zas ukážu, ako sa podeliť, nebáť, ísť príkladom druhým alebo ako sa zachovať skutočne kamarátsky. Aj oni sa to museli naučiť na vlastnej koži vo veľkej záhrade plnej kvetov, ktorú voláme svet. More >