ROZPIS KÁZANÍ NA 2. ŠTVRŤROK 2019

 

 

 

VP   –   Pamiatka Večere Pánovej

 

Martin Homišin:    *   20.4. – dovolenka – kázeň v Červenici                              

                              *   1.6. – kázeň v Nitre 1

                              *   8.6. – slávnostná bohoslužba v Brne

                               

 

Spoločné programy: apríl:      7. – Seminár učiteľov DSŠ                                              Považská Bystrica

                                             11.-14. – Školenie lektorov ŽaZ                                      Liptovský Mikuláš         

                                   

                                    máj: 12. – Pracovná konferencia SZ 1                                     Banská Bystrica

                                            26. – Pracovná konferencia SZ 2                                     Banská Bystrica     

 

                                    jún: 8. – Slávnostná konferencia ČSÚ                                      Brno

                                         30. – Zbierka 13.soboty pre Juhoamerickú divíziu      

 

Kontakty: M. Homišin:  tel. číslo: 0904318579 (kazateľ)

                                             mail: martin.homisin@gmail.com

                S. Ondrušek: tel. číslo: 0905785002 (kazateľ)

                                            mail: sondrusek@casd.sk

                P. Karaba: tel. číslo: 0948 685 595 (vedúci skupiny)

                                       mail: palokaraba@gmail.com

Detské Príbehy