ROZPIS KÁZANÍ NA 4. ŠTVRŤROK 2019

VP   –   Pamiatka Večere Pánovej

Dátum       Miesto
4.-6. 10.
Stretnutie kazateľov Slovenska
    Bešeňová
11.-13. 10.
„Nalaď sa“ – program mládeže
     
25.-28.10.
Stretnutie vedúcich zborov
    Račkova dolina
2.-9.11. Modlitebný týždeň     skupiny a rodiny
8.-10.11.
Výročný seminár odd. Život a zdravie
    Podhájska
15.-17.11.
„Nalaď sa“ – program mládeže
     
28.-30.11.
ASI
stretnutie adventistických podnikateľov ČSU
    Bratislava
21.12. Večera Pánova     Trnava
28.12.
Zbierka 13. soboty pre stredovýchodnú africkú div.
     
31. 12.
Pobožnosť
na záver roku
    Trnava

 

Kontakty:

               K. Badinský: tel. číslo: 0905 302 793 (kazateľ)

                                          mail: kbadinsky@gmail.com

                P. Karaba:    tel. číslo: 0948 685 595 (vedúci skupiny)

                                          mail: palokaraba@gmail.com