ROZPIS KÁZANÍ NA 1. ŠTVRŤROK 2019

 

 

 

VP   –   Pamiatka Večere Pánovej

 

Martin Homišin:    *   26. 1. – v TT 

                               *   16. 2. – kázeň v Trenčíne

                               *   16. 3. – dovolenka – kázeň v Prešove

                               

 

Spoločné programy: január: 9.-19. Desať dní modlitieb za vyliatie Svätého Ducha

                                                      

                                    február: 9.-16. Týždeň kresťanského domova a manželstva

                                                         17.    Konferencia o ospravedlnení vierou a perfekcionizme  B. Bystrica

 

                                     marec: 16.-23. Modlitebný týždeň mládeže

                                                  21.-24. Pracovná konferencia ČSÚ CASD                            Malenovice

                                                        30.  Zbierka 13. soboty pre Juhoafricko-Indickooceánsku divíziu

 

Kontakty: M. Homišin:  tel. číslo: 0904318579 (kazateľ)

                                             mail: martin.homisin@gmail.com

                S. Ondrušek: tel. číslo: 0905785002 (kazateľ)

                                            mail: sondrusek@casd.sk

                P. Karaba: tel. číslo: 0948 685 595 (vedúci skupiny)

                                       mail: palokaraba@gmail.com

Detské Príbehy