ROZPIS KÁZANÍ NA 3. ŠTVRŤROK 2019

VP   –   Pamiatka Večere Pánovej

 

Martin Homišin:    *   27.7. – dovolenka – kázeň v Červenici 

                               *   3.8. – Týždeň duchovnej obnovy                            

                               *   17.8. – kázeň v Trenčíne

                                                        

Spoločné programy: júl: 13. – uvedenie Karola Badinského v Trnave

                                          14.-19. – Letný tábor zdravia 1                                        Podhájska 

                                          22.-27. – Letný tábor zdravia 2                                        Podhájska

                                          28.7.-4.8  – Týždeň duchovnej obnovy                            Drienica, Sabinov  

 

                                    august: 11.-18. – Kongres mládeže                                       Poniklec, Hronec

 

                                    september: 20.-22. – Východná Vysoká                                Mlynčeky

                                                       26.-28. – Školenie Ž&Z – duševné zdravie 2      Liptovský Mikuláš

  1. – Zbierka 13. soboty pre Severoázijsko-Pacifickú divíziu

 

Kontakty: M. Homišin:  tel. číslo: 0904318579 (kazateľ)

                                             mail: martin.homisin@gmail.com

                S. Ondrušek: tel. číslo: 0905785002 (kazateľ)

                                            mail: sondrusek@casd.sk

                P. Karaba: tel. číslo: 0948 685 595 (vedúci skupiny)

                                       mail: palokaraba@gmail.com