ROZPIS KÁZANÍ NA 4. ŠTVRŤROK 2018

 

 

VP   –   Pamiatka Večere Pánovej

Martin Homišin:    *  17.11. – kázeň v Trenčíne

                                   *  1.12. – kázeň v Nitre 1  

                                   *  22.12. – dovolenka – kázeň v Prešove

                               Spoločné programy:

 

november: 3.-10. Modlitebný týždeň dospelých
                          17. Benefičný koncert v TT
december:      8. Seniorská bohoslužba v TT

 

Kontakty

Martin Homišin: mobil: 0904318576

                                mail: martin.homisin@gmail.com

Samuel Ondrušek: mobil: 0905785002

                                  email: sondrusek@casd.sk 

 Pavol Karaba (vedúci skupiny): mobil: 0948685595