ROZPIS KÁZANÍ NA 3. ŠTVRŤROK 2018

VP   –   Pamiatka Večere Pánovej

 

Martin Homišin:         * 14.7. – Kázeň v Púchove

                                   * 4.8. – TDO v Maďarsku

                                   * 11.8. – Únijný kongres mládeže

                                   * 18.8. – Kázeň v Banskej Bystrici 1

    

Spoločné programy:      júl:         5.-28. YFJ                                                                            Kladno a Praha

                                                    22.-27. Letný tábor zdravia                                                Podhájska 

                                                    29.7.-5.8. Týždeň duchovnej obnovy                                 Maďarsko

                                   

                                      august:  5.-12. Únijný kongres mládeže                                           Soběšín                              

                                  

                                  september: 20.- 23. Školenie lektorov ŽaZ                                    Liptovský Mikuláš  

  1. Zbierka 13. soboty pre Severo-Pacifickú divíziu

 

     Spoločné programy

 

Detské príbehy