Martin Luther (1483–1546) sa postavil proti kupčeniu s Božou milosťou a 31.10.1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkom. Prečítajte si viac v sérii článkov o ňom a jeho diele, ktoré vyšli na pokračovanie v časopise Advent 1-3/2017

Ospravedlnenie z milosti v liste Rimanom môžete študovať spolu s kazateľom D. Batchelorom TU.