Tu si môžete pozrieť naše sobotné kázne: 

pozrieť kázne

Najnovšia kázeň:

Kde je skutočný boj kresťana/Martin Homišin/19.1.2019