Tu si môžete pozrieť naše sobotné kázne: 

pozrieť kázne

Najnovšia kázeň:

Odňatie Ducha Svätého zo Zeme/Samko Ondrušek/9.3.2019

Zapečatenie pre vzkúpenie a Eschatologická pečať/Samko Ondrušek/9.3.2019