Tu si môžete pozrieť naše sobotné kázne: 

pozrieť kázne

Najnovšia kázeň

18.5.2019 Samuel Ondrušek:  Nevypočutá modlitba